011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Планетарна астрономија и aстроинформатика

Мастер студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

 

1. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет 13228
Изборни предмет 23228
Студијски истраживачки рад 1001210
Стручна пракса0063
Изборни предмет 33228
Изборни предмет 43228
Mастер рад001215
60

 

Листа изборних предмета модула 2AАПВСИРЕСПБ
Интернет и софтверски пакети у астрономији3228
Астродинамика3228
Дизајн свемирских мисија3228
Планетарни системи3228
Физичке карактеристике малих тела Сунчевог система3228
Напредна астростатистика3228
Машинско учење у астрономији3228
Нумерички алгоритми за научно програмирање3228
Екстрасоларне планете3228
Педагогија3024
Психологија3024
Специјални курс3228
Студијски истраживачки рад 20078
Предмет са другог програма или модула мастер студија 3228

 

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.