011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Студијски програм Астрономија и астрофизика

модул Астрофизика

Мастер студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет 13228
Изборни предмет 23228
Студијски истраживачки рад 1001210
Стручна пракса0063
Изборни предмет 33228
Изборни предмет 43228
Mастер рад001215
60

Листа изборних предмета модула 2AФПВСИРЕСПБ
Компактни објекти у астрофизици3228
Релативистичка квантна механика3228
Bангалактичкa астрономијa и активна галактичка језгра3228
Интерпретација астрономских спектара3228
Међузвездана материја3228
Астрофизика високих енергија3228
Eволуција Сунчевог система3228
Физика чврстог стања3228
Педагогија3024
Психологија3024
Специјални курс3228
Студијски истраживачки рад 20078
Предмет са другог програма или модула мастер студија 3228

 

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.