011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Студијски програм Математика

модул Професор математике

Мастер студије студијског програма Математика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет 2МЛМ13228
Изборни предмет 2МЛМ23228
Образовни софтвер са практикумом0222
Педагогија3024
Изборни предмет 2МЛМ33228
Стручна пракса00126
Изборни предмет групе 2ММ3228
Психологија3024
Мастер рад001212
60

Листа изборних предмета модула 2МЛМ1ПВСИРЕСПБ
Методика наставе алгебре и математичке логике са школском праксом3228
Историја математичког образовања са методиком3228
Методологија истраживања у настави математике3228

Листа изборних предмета модула 2МЛМ2ПВСИРЕСПБ
Методика наставе анализе са школском праксом3228
Аналитичке мeтоде у елементарној математици са методиком3228
Начела наставе математике са методиком3228

Листа изборних предмета модула 2МЛМ3ПВСИРЕСПБ
Методика наставе геометрије са школском праксом3228
Одабрана поглавља геометрије Б са методиком3228

 

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.