011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Студијски програм Математика

модул Математика и рачунарство

Мастер студије студијског програма Математика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет А12328
Изборни предмет А22328
Изборни предмет Б12328
Стручна пракса0064
Студијско-истраживачки рад0044
Изборни предмет А32328
Изборни предмет Б22328
Мастер рад001212
60

Листа изборних предмета модула 2МР (група А)ПВСИРЕСПБ
Увод у биоинформатику2328
Научно израчунавање2328
Информациони системи2328
Аутоматско резоновање2328
Конструкција и анализа алгоритама 22328
Истраживање података 22328
Изборни предмет групе Б2328
Специјални курс2328

Листа изборних предмета модула 2МР (група Б)ПВСИРЕСПБ
Формалне методе2328
Истраживање података у биоинформатици2328
Теорија језика и аутомата2328
Криптографија2328
Геометријски алгоритми2328
Паралелни алгоритми2328
Алгоритми текста2328
Верификација софтвера2328
Дистрибуиране и објектне базе података2328
Развој софтвера 22328
Управљање пројектима у индустрији и науци2328
Обрада дигиталних слика2328
ВЛСИ суперрачунари2328
Изборни предмет групе А2328
Изборни предмет са другог модула/програма2328

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.