011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Студијски програм Математика

модул Статистика, актуарска и финансијска математика

Мастер студије студијског програма Математика

Студије трају 1 годину и имају обим од 60 ЕСПБ

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестар
  • Јесењи или пролећни семестар

1. годинаЕСПБ
ПВСИР
Изборни предмет 2МС13228
Изборни предмет 2МС23228
Стручна пракса0064
Студијско-истраживачки рад 10066
Изборни предмет 2МС33228
Изборни предмет 2МП43228
Студијско-истраживачки рад 20066
Мастер рад001212
60

Листа изборних предмета модула 2МСПВСИРЕСПБ
Стохастички модели у операционим истраживањима3228
Животно осигурање3228
Одабрана поглавља математичке статистике3228
Одабрана поглавља теорије вероватноће3228
Одабрана поглавља случајних процеса3228
Теорија ризика3228
Уговорно право осигурања3228
Истраживање података 23228
Изборни предмет са другог модула/програма3228
Специјални курс3228

*Могуће су измене наведеног програма током процеса акредитације.