011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Пријављивање

Пријава кандидата на конкурс у првом уписном року вршиће се искључиво онлајн од 21. септембра у 12 часова до 5. октобра у 12 часова.

 

 

 

Потребна документа

Кандидати, студенти Матемичког факултета УБ који су основне студије завршили по Закону о високом образовању из 2005. године (БОЛОЊА) подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

Кандидати, студенти Математичког факултета УБ који су основне студије уписали пре 2005. године (по СТАРИМ програмима),  подносе следећа скенирана документа:

  • извод из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)
  • уверење о дипломирању или диплому
  • уверење о положеним испитима или додатак дипломе

Кандидати који нису основне студије завршили на Математичком факултету

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова.

Кандидати који нису завршили основне студије на Математичком факултету подносе скенирана документа:

º Извод из матичне књиге рођених

º Доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса (6.500,00 дин)

º Уверење о дипломирању или диплому

º Уверење о положеним испитима или додатак дипломе

План и програм студија се доноси на шалтер Студентске службе најкасније до 4. октобра од 11 до 14 часова

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2021/2022.

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2021/2022. године додатно прилажу следећи скенирани документ:

• попуњену и потписану изјаву да нису користили буџет на степену студија на који конкуришу

Стране исправе

Кандидати, држављани Србије, који имају стране средњошколске исправе прилажу додатно следећи скенирани документ:

• решење о признавању одговарајуће стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања

Страни држављани

Кандидати страни држављани приликом пријаве на конкурс прилажу додатно следећа скенирана документа:

• решење о признавању стране школске исправе (нострификација) или потврду о започетом поступку признавања ако је средња школа завршена у иностранству

• потврду о здравственом осигурању у школској 2022/2023. години

• потврду о владању српским језиком

Афирмативне мере

Кандидати са инвалидитетом потребно је да, поред прилагања скенираних докумената обратe Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011 / 3370 686 или на адресу ucsh@rect.bg.ac.rs