011/202-7-855, 064/8650-003 (10h -14h) studentska@matf.bg.ac.rs

Упис

Упис у првом уписном року за упис у школску 2022/23. биће  обављен 12. и 13. октобра према распореду који ће бити накнадно објављен.

 

Потребна документа за упис

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО (или са, код јавног бележника, овереним овлашћењем) и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).
На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА  (документа задржава Факултет):

  • диплома (или уверење) о завршеним основним студијама
  • извод из матичне књиге рођених (новијег датума)

Уз наведена документа ОБАВЕЗНО донети и:

  • попуњен индекс; индекси се купују у књижарама и попуњавају према следећем упутству
  • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа (1000,00 динара)
  • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду  (100,00 динара)
  • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном термину, ризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.

Самофинансирајући студентиСамофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

• доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину у износу од 50.000,00 РСД (пример уплатнице).

Кандидати који су основне студије завршили пре школске 2021/2022.


Кандидати који су основне студије завршили  пре школске 2021/2022. године и уписују се на други степен студија, поред прописане документације прилажу Факултету и изјаву, у писаној форми, да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављаниСтрани држављани који су стекли право на упис, подносе и:

• нострификована документа (нострификација се врши на Универзитету у Београду, ул. Студентски трг 1)

• потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)

• потврду о обавезном здравственом осигурању за школску 2022/2023. годину

• оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2022/2023. годину

Мере заштите од Covid-a

 

  • моле се кандидати да држе прописано растојање
  • по уласку у зграду Факултета ношење маски је обавезно
  • улазак у зграду биће дозвољен само кандидатима (пратиоцима – НЕ)
  • моле се кандидати да долазе на време, али не много пре заказаног времена како се не би стварала непотребна гужва. Они који дођу 10 и више минута пре заказаног времена могу да сачекају прозивку у Студентском парку.
l

Пример уплатнице

Пример исправно попуњене уплатнице можете погледати кликом на слику.

⇓ ⇓ ⇓

Финансије

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на мастер академске студије.

Цена школарине за самофинансирајуће студенте који се уписују у наредну годину студија МАС.

• Држављани Републике Србије

• Страни држављани

 

Број слободних места  за упис на МАС

Назив студијског програма Буџет Самофинансирање Укупно

Математика

 

75 125 200
Астрономија и астрофизика 5 10 15
Информатика 30 45 75
Укупно 110 180 290

• На студијском програму Астрономија и астрофизика у првом уписном року на модулу Астрофизика може да се упише највише 4 студента.